کد ملک: ٨٢١-٤

فروش ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
0 متر مربع دارای پارکینگ منطقه بر پاسداران
متراژ :1440
طبقه :-
مبلغ فروش: :٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ویژگی ها