کد ملک: ٨١٠-٤

فروش ٤,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
0 متر مربع منطقه خ گلستان
متراژ :260
طبقه :-
مبلغ فروش: :٤,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ویژگی ها