کد ملک: ٨١٠-٤

فروش ٥,٨٥٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان
0 متر مربع منطقه خ گلستان
متراژ :266
طبقه :-
مبلغ فروش: :٥,٨٥٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ویژگی ها