کد ملک: ١١١-٣

فروش ، پیش فروش ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
100 متر مربع منطقه خ نواب
طبقه :-
مبلغ فروش: :٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ویژگی ها